inleiding
volgende
lijn

 

Kennismaken met Suriname


 

Suriname is een dunbevolkt land. De totale bevolking omvat nog geen half miljoen mensen en wat betreft bevolkingsgroei zit Suriname rond de 1% per jaar. Je weet waarschijnlijk wel dat de meeste mensen in de hoofdstad Paramaribo en langs de kust wonen. Het gebied ten zuiden van de kuststrook heet het “binnenland”, een enorm dunbevolkt bosgebied waar marrons en inheemsen wonen.

Vroeger was Suriname een kolonie van Nederland. Pas in 1975 werd Suriname onafhankelijk en vormde het de Republiek Suriname.

 

In EduGIS ga je je kennis verder uitbreiden met behulp van kaarten. Door met kaarten te werken, kan je gebieden beschrijven, vergelijken en verklaren. Het gebruik van verschillende kaartlagen in EduGIS zorgt ervoor dat veel gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Je gebruikt immers alleen de kaartlagen die je wilt vergelijken.

Met het bestuderen van kaartlagen worden bepaalde patronen, zoals de ligging van dorpen, zichtbaar. Door de ligging van dorpen te vergelijken met bijvoorbeeld de rivierlopen in Suriname, kan een verklaring zichtbaar worden. Je kunt ook gebieden vergelijken met elkaar. Wat is het gevolg van de aanleg van een weg of een dam voor een bepaald gebied? Hoe zal dat de ruimte beïnvloeden?

Op de volgende pagina´s staan drie opdrachten:
1. Dorpen en steden,
2. Reliëf
3. Mijnbouw en houtconcessies

Na afloop heb je kennisgemaakt met de geografie van Suriname. De antwoorden op de vragen kun je invullen op het werkblad.

 

   
volgende