Welkom bij de Minecraft projecten van EduGIS
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord; Minecraft. Het spel waar gebouwd kan worden met blokken in een oneindige wereld is een populair spel voor veel kinderen, jongeren én volwassenen. De spelers hebben de mogelijkheid om een eigen wereld te creëren waarin zij alle controle hebben over het ontwerpproces. Dit zorgt ervoor dat de spelers op een compleet nieuwe en inspirerende wijze kennis maken met het bedenken en oplossen van ruimtelijke vraagstukken in een veilige virtuele 3D omgeving. Wij zien daarom Minecraft niet als spel; het is een handige tool om mee te ontwerpen.

Missie Minecraft
GeoFort en de VU willen graag kinderen in Minecraft laten bouwen aan Nederland om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Geocraft is een project waarin heel Nederland in Minecraft wordt geladen. Kinderen worden uitgedaagd om in deze virtuele wereld te bouwen om het er mooier en realistischer uit te laten zien. Deze Minecrafters worden enthousiast gemaakt om in de huid te kruipen van een architect of een cartograaf en de echte wereld na te bouwen in hun favoriete gamingwereld. Ten behoeve van het burgerparticipatieproject wordt de Minecraftcommunity gebruikt. Zo kunnen Minecraftkinderen worden ingezet om volwassenen les te geven in het bouwen van hun toekomstig geplande wijk in Minecraft. Of men kan een oproep doen aan kinderen om voor een bepaalde wijk gebouwen te realiseren. De gebouwen die zijn gerealiseerd in de Geocraft kunnen gekopieerd worden naar de ‘participatieserver’. Een belangrijke doelstelling in dit project betreft het creëren van een digitale omgeving waarin de infrastructuur van RWS een belangrijke rol speelt in de Mincecraft-omgeving.

Mark Opmeer (promovendus SPINlab) verricht empirisch onderzoek naar de cognitieve en affectieve leeropbrengsten van Minecraft in het gamma-onderwijs. Op basis van een pilotstudie in 2015 in samenwerking met het Technasium te Lelystad is ondervonden dat een project met Minecraft tot significante leerresultaten leidt indien de leerlingen een oplossing bedenken voor een aangedragen probleemstelling door een toonaangevende stakeholder. In Lelystad hebben de onderbouwleerlingen van het Technasium bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat nagedacht over de ruimtelijke invulling van de Marker Wadden: welke mogelijkheden bieden deze kunstmatige eilanden voor natuur, energie en recreatie (klik hier voor de opdracht)? Door deze vraag actief te beantwoorden middels het gebruik van diverse informatiebronnen (EduGIS), gesprekken met de stakeholder en het ontwerpen van een 3D-ontwerp in Minecraft hebben de kinderen in groepjes geprobeerd de professionals van Rijkswaterstaat van hun ideeën te overtuigen.

Deze samenwerking heeft de VU samengevat in het “Stakeholder-Scientist-Schoolchildren model” (zie figuur 1). De stakeholders leveren de casus aan; de scientists en engineers verzorgen de Minecraft-infrastructuur, informatievoorziening en meten de leerresultaten; de kinderen werken iteratief aan de onderwerpopdracht in Minecraft. Gedurende de gehele opdracht blijven de partijen met elkaar in contact om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

Figuur 1: Stakeholder-Scientist-Schoolchildren mode

 

Verschenen wetenschappelijke publicaties:

Scholten, Henk, Steven Fruijtier, Eduardo Dias, Sanne Hettinga, Mark Opmeer, Willemijn S. van Leeuwen, Marianne Linde, Steven Bos, Rubio Vaughan, Heidy van Kaam, Niels van Manen, Ceciel Fruijtier. “Geocraft as a Means to Support the Development of Smart Cities, Getting the People of the Place Involved – Youth Included -.” Quality Innovation Prosperity 21, no. 1 (April 30, 2017): 119. doi:10.12776/qip.v21i1.784.

De klimaatbestendige stad: Apeldoorn

De klimaatbestendige stad | Water in Apeldoorn

Op het Gymnasium in Apeldoorn werden leerlingen uitgedaagd om na te denken over slimme ontwerpen om zo wateroverlast in de stad tegen te gaan. Zij maakten hierbij gebruik van Minecraft. Het is een Geo Future School module die leerlingen uitdaagt om mee te denken hoe Apeldoorn en omgeving zich duurzaam kan beschermen tegen de verwachte extreme neerslag.

Het eindproduct van deze module is een rapport waarin leerlingen een analyse en ontwerp maken van een knelpunt in de gemeente Apeldoorn. In dit rapport presenteren de leerlingen de door hun gecreëerde duurzame oplossingen in het gekozen gebied. Het ontwerp van de locatie met daarin de oplossingen wordt ontwikkeld en gepresenteerd d.m.v. een digitaal ruimtelijk ontwerp in Minecraft.

Download Minecraft wereld met projecten

Je kan ook een Minecraft wereld downloaden met daarin een aantal projecten. Sleep deze map in het mapje “saves” in jouw .minecraft map en speel ermee in singleplayer. Gebruik versie 1.12.2.

 

 

 

 

 

De Markerwadden van de toekomst

De Markerwadden van de toekomst

In Lelystad kregen leerlingen van het Technasium de opdracht om een nieuwe Markerwadden eiland te ontwerpen met behulp van Minecraft. Aan de hand van ingeladen Rijkswaterstaat bouwwerken konden zij hun locatie bepalen.

Op deze pagina kan je de ontwerpen van de studenten bekijken en downloaden. Er zijn twee manieren om een project te downloaden:
Optie 1 | Download 1 project als een .schematic bestand.
Optie 2 | Download alle projecten in 1 keer als world mapje. Je kan dit mapje in de saves map van jouw Minecraft zetten.

Hieronder kan je de gebruikte lesmodule inzien en downloaden.

Download de Markerwadden project wereld

Je kan ook de hele Minecraft wereld downloaden. Sleep deze map in het mapje “saves” in jouw .minecraft map en speel ermee in singleplayer. Gebruik versie 1.12.2.

 

 

 

 

3D Modellen Rijkswaterstaat

Voormalig RWS kantoor in Terneuzen

Het voormalige Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen is gesitueerd op het sluizencomplex van het kanaal Gent-Terneuzen. In het zeer duurzame en integrale ontwerp wordt gebruik gemaakt van verzaagde, afgedankte meerpalen voor de buitengevel en de galerijen in het atrium. Het is sinds 2000 het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland.

 

 

RWS kantoor in Utrecht

Westraven is een kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in de Nederlandse stad Utrecht. Het circa 85 meter hoge en 23 etages tellende kantoorgebouw werd in 1975 ontworpen door het architectenbureau Lucas & Niemeijer en 1976 in gebruik genomen. Bij de bouw is een bepaalde vijzeltechniek toegepast (een zogeheten jack-blockmethode). Hierbij werkt men in de ruwbouw voornamelijk op grondniveau en wordt daar qua etages gestart met de bouw van de bovenste verdieping.

 

 

Houtribdijk sluizen

De Houtribsluizen is een sluizencomplex op de vaarroute tussen Amsterdam en Lemmer bij Lelystad. Het complex werd in 1975 geopend. In de periode 2010-2012 werden de sluizen gerenoveerd. De Houtribdijk scheidt het IJsselmeer van het Markermeer. Het complex Houtribsluizen bestaat uit twee schutsluizen en een spuisluis.

 

 

RWS kantoor Rotterdam

‘De Maas’ in Rotterdam is een spiegelend kantoorgebouw uit 1989. De ligging aan de Maas maakt het tot een uitgelezen locatie voor Rijkswaterstaat. Door inpassing van vides, vervanging van de gevel en herinrichting wordt dit deze toren getransformeerd tot ‘De Nieuwe Maas’, een icoon van duurzaamheid.

 

 

 

Naviduct Krabbersgat

Een naviduct is een aangepast soort aquaduct, waarbij zich in de waterloop een sluis bevindt. Naviducten hebben hoge constructiekosten vergeleken met de standaard sluizen met bruggen, maar de economisch gunstige factor die ze met zich meebrengen is dat ze oponthoud van (goederen)verkeer tegengaan. ’s Werelds eerste naviduct is in 2003 geopend in de Houtribdijk bij het Nederlandse Enkhuizen: naviduct Krabbersgat.

 

 

Stevin Sluizen (Afsluitdijk)

De Stevinsluizen zijn een sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Den Oever. Tezamen met de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand beheersen zij het waterpeil van het IJsselmeer, en daarmee ook van het achterland. Het water van het IJsselmeer wordt gespuid op de Waddenzee. De Stevinsluizen zijn vernoemd naar Hendrik Stevin, die in 1667 het vroegst bekende plan publiceerde om de Zuiderzee af te sluiten.

 

 

Download de Rijkswaterstaat wereld

Je kan ook de hele Minecraft wereld downloaden. Sleep deze map in het mapje “saves” in jouw .minecraft map en speel ermee in singleplayer. Gebruik versie 1.12.2.