Welkom bij de Minecraft projecten van EduGIS
Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord; Minecraft. Het spel waar gebouwd kan worden met blokken in een oneindige wereld is een populair spel voor veel kinderen, jongeren én volwassenen. De spelers hebben de mogelijkheid om een eigen wereld te creëren waarin zij alle controle hebben over het ontwerpproces. Dit zorgt ervoor dat de spelers op een compleet nieuwe en inspirerende wijze kennis maken met het bedenken en oplossen van ruimtelijke vraagstukken in een veilige virtuele 3D omgeving. Wij zien daarom Minecraft niet als spel; het is een handige tool om mee te ontwerpen.

Missie Minecraft
GeoFort en de VU willen graag kinderen in Minecraft laten bouwen aan Nederland om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Geocraft is een project waarin heel Nederland in Minecraft wordt geladen. Kinderen worden uitgedaagd om in deze virtuele wereld te bouwen om het er mooier en realistischer uit te laten zien. Deze Minecrafters worden enthousiast gemaakt om in de huid te kruipen van een architect of een cartograaf en de echte wereld na te bouwen in hun favoriete gamingwereld. Ten behoeve van het burgerparticipatieproject wordt de Minecraftcommunity gebruikt. Zo kunnen Minecraftkinderen worden ingezet om volwassenen les te geven in het bouwen van hun toekomstig geplande wijk in Minecraft. Of men kan een oproep doen aan kinderen om voor een bepaalde wijk gebouwen te realiseren. De gebouwen die zijn gerealiseerd in de Geocraft kunnen gekopieerd worden naar de ‘participatieserver’. Een belangrijke doelstelling in dit project betreft het creëren van een digitale omgeving waarin de infrastructuur van RWS een belangrijke rol speelt in de Mincecraft-omgeving.

Mark Opmeer (promovendus SPINlab) verricht empirisch onderzoek naar de cognitieve en affectieve leeropbrengsten van Minecraft in het gamma-onderwijs. Op basis van een pilotstudie in 2015 in samenwerking met het Technasium te Lelystad is ondervonden dat een project met Minecraft tot significante leerresultaten leidt indien de leerlingen een oplossing bedenken voor een aangedragen probleemstelling door een toonaangevende stakeholder. In Lelystad hebben de onderbouwleerlingen van het Technasium bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat nagedacht over de ruimtelijke invulling van de Marker Wadden: welke mogelijkheden bieden deze kunstmatige eilanden voor natuur, energie en recreatie (klik hier voor de opdracht)? Door deze vraag actief te beantwoorden middels het gebruik van diverse informatiebronnen (EduGIS), gesprekken met de stakeholder en het ontwerpen van een 3D-ontwerp in Minecraft hebben de kinderen in groepjes geprobeerd de professionals van Rijkswaterstaat van hun ideeën te overtuigen.

Deze samenwerking heeft de VU samengevat in het “Stakeholder-Scientist-Schoolchildren model” (zie figuur 1). De stakeholders leveren de casus aan; de scientists en engineers verzorgen de Minecraft-infrastructuur, informatievoorziening en meten de leerresultaten; de kinderen werken iteratief aan de onderwerpopdracht in Minecraft. Gedurende de gehele opdracht blijven de partijen met elkaar in contact om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

Figuur 1: Stakeholder-Scientist-Schoolchildren mode

 

Verschenen wetenschappelijke publicaties:

Scholten, Henk, Steven Fruijtier, Eduardo Dias, Sanne Hettinga, Mark Opmeer, Willemijn S. van Leeuwen, Marianne Linde, Steven Bos, Rubio Vaughan, Heidy van Kaam, Niels van Manen, Ceciel Fruijtier. “Geocraft as a Means to Support the Development of Smart Cities, Getting the People of the Place Involved – Youth Included -.” Quality Innovation Prosperity 21, no. 1 (April 30, 2017): 119. doi:10.12776/qip.v21i1.784.