Na een jaar voorbereiding is het EduGIS portaal met ingang van 3 augustus 2015 geheel vernieuwd.

De website heeft een nieuwe vormgeving gekregen en de informatie is geactualiseerd. Technisch is er -onzichtbaar voor de bezoeker- veel verbeterd aan de stabiliteit en aan de bescherming tegen dreiging van buiten (hackers).
Een belangrijke verbetering is ook de vernieuwing van de kaartmodule (EduGIS Kaart): deze is geschikt gemaakt voor aanraakschermen (touch), zodat EduGIS nu ook op tablets gebruikt kan worden.
Alle lesmodules die werken met deze kaartmodule zijn opgenomen in het nieuwe portaal. Ze zijn te vinden via het menu  → Lesmateriaal → met EduGIS kaart. Je ziet (als je wijst op ... met EduGIS Kaart) een submenu verschijnen. Hiermee kun je een selectie van de lesmodules kiezen die horen bij een bepaalde methode. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn te selecteren op andere kenmerken van het lesmateriaal, zoals schooltype, niveau en (geschatte) duur.

Er zijn ook modules verdwenen:

  • de lesmodules die nog gebruik maakten van het kleine kaartvenster (EduGIS Klassiek, alleen geschikt voor Internet Explorer) zijn echt verouderd en daarom niet meer opgenomen in het nieuwe portaal. Wel zijn ze nog enige tijd beschikbaar via de menu-optie EduGIS Klassiek.
  • hetzelfde geldt voor de oude Google Earth modules: deze modules (geschreven in 2008!) leveren steeds meer problemen en dus irritaties op doordat externe links naar afbeeldingen en databestanden (kml/kmz’s) niet meer werken. Bovendien passen de handleidingen niet meer bij de recente versie van Google Earth. Er zat niets anders op dan opnieuw te beginnen: langzamerhand zal nieuw lesmateriaal met Google Earth in het portaal verschijnen. Dat materiaal kan natuurlijk gebaseerd zijn op een oude module: suggesties voor te bewerken modules zijn welkom (gebruik het contactformulier). Heb je zelf lesmateriaal aangepast of nieuw ontwikkeld waarbij Google Earth gebruikt wordt en wil je dat beschikbaar stellen via EduGIS: laat het weten!

Er bestaan vele (web)GIS’en en kaartviewers; zie voor een overzicht de publicatie van Tim Favier: Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs. We hebben er (voorlopig) twee uitgekozen waarbij we ook lesmateriaal zullen publiceren:

Bij ArcGIS Online is een beginnetje gemaakt met lesmateriaal nieuwe stijl: het halfuurtje. Dit type lesmateriaal is geïnspireerd op 20 Minute GIS for Young Explorers en biedt een kennismaking met GIS die inclusief inleiding en bespreking achteraf binnen een regulier lesuur van 50 minuten uitvoerbaar is. Waar is dat te vinden? Kies vanuit het hoofdmenu  → Lesmateriaal → met ArcGIS Online. Op die plek vind je ook een galerij van kaarten die speciaal voor EduGIS gemaakt zijn met ArcGIS Online. Bij die kaarten is nog geen lesmateriaal ontwikkeld, dus:

  • nog even geduld òf
  • maak het zelf en deel het in EduGIS!