EduGIS was aanwezig op de KNAG-onderwijsdag om docenten naar hun mening te vragen over de nieuwe interface van de kaartendatabank. EduGIS is vollop in ontwikkeling en probeert na een periode van radio stilte weer mee te doen met het ondersteunen van het aardrijkskunde onderwijs in de 21ste-eeuw. In december 2017 is de Stichting EduGIS opgericht en in september jl. zijn twee Minecraft-projecten gestart om jongeren te betrekken bij de energietransitie (“EcoCraft”) en duurzame gebiedsontwikkeling (“GeoCraft3”). Daarnaast wordt de kaartendatabank geupdatet en voorzien van een nieuwe “look and feel”.

Een veelgestelde vraag die gesteld wordt door beleidsmedewerkers en geo-ict professionals heeft betrekking op de meerwaarde van EduGIS ten opzichte van ESRI’s ArcGIS-pakket. Sinds dit jaar kunnen scholen gebruikmaken van kostenloze ESRI-licenties (500 stuks per school), waardoor docenten uit een breed palet aan instrumenten kunnen kiezen om hun leerlingen vaardig te maken in de geo-wereld. Toegeven, de mogelijkheden van de ESRI-suite zijn indrukwekkend en ook grafisch ziet de software er erg professioneel uit. Tim Favier’s pleidooi om te experimenten met de Arc-omgeving in de klas wordt door EduGIS ondersteund. Veel bedrijven en instellingen werken ook met de software van ESRI, waardoor het juist een goede zet is om jongeren hiermee kennis te laten maken. Uw leerlingen werken toch ook al met Microsoft Office en Google Maps?

Toen EduGIS in 2004 werd opgericht, betrof het één van de eerste educatieve webgis-omgevingen van Nederland Dat is allang niet meer zo, en daarom is EduGIS met zijn tijd meegegaan. EduGIS beoogt te fungeren als een kennishub waar docenten allerlei hulpmiddelen vinden om het geo-onderwijs te verrijken. De kaartviewer blijft een belangrijk onderdeel, want veel docenten waarderen de “sense and simplicity” van de dienst – zo bleek tijdens de gesprekken op de KNAG-dag. Ook het bijbehorende lesmateriaal wordt nog regelmatig gebruikt door diverse docenten uit het land. Ten derde zien we een steeds grotere belangstelling ontstaan voor onze Minecraft-activiteiten. GeoCraft1 en GeoCraft2 (https://www.geoinformatienederland.nl/system/files/documents/Geo%20Info%202-2018%20LR.pdf#page=46) toonden aan hoe deze computer game ingezet kan worden als een educatief en laagdrempelige 3D-GIS waarmee leerlingen klimaatadaptieve landschapsontwerpen kunnen maken en deze op een interactieve manier kunnen presenteren aan geïnteresseerde stakeholders (https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2017/09/technasiumscholieren-aan-de-slag-met-marker-wadden.aspx). EduGIS is ons inziens complementair aan de ESRI-suite en probeert op eigen manier invulling te geven aan de onderwijsvernieuwingen in het aardrijkskundeklaslokaal.

Bent u ook geïnteresseerd in Minecraft en wilt u een keer experimenten met deze game in uw lespraktijk? Op 3 december geeft Mark Opmeer een GeoFutureSchool-workshop “Minecraft”. Bekijk de details op: https://geografie.nl/agenda/nascholing-geo-future-school-2