Beekherstel met VR

VR-veldonderzoek – Beekherstel Dit VR-veldonderzoek is voor jou als je in de bovenbouw van het VO zit. Je doet onderzoek naar maatregelen die zijn genomen langs de Slinge beek in de Achterhoek. De centrale vraag is hierbij: Wat is beekherstel en waarom wordt dit...

Ruimte voor de Waal met VR

Dit VR-veldonderzoek is voor jou als je in 3 havo/vwo of hoger zit. Het gaat over het project: Ruimte voor de Waal. Je onderzoekt welke maatregelen tegen wateroverlast hier zijn genomen, en waarom. Je bezoekt verschillende locaties in en rond Nijmegen om daar...

Vegetatie & Klimaat met VR

Dit VR-veldonderzoek kun je doen als je in de brugklas zit of daarboven. Je gaat van Groenland (vlakbij de Noordpool) naar Congo (op de Evenaar). Onderweg bezoeken je 10 locaties met natuurlijke vegetatie. Je bekijkt de kenmerken van de vegetatie. Daarna probeer je de...