Ontbossing in Amazonië: Het verhaal van Weidyenye

Ontbossing in Amazonië: Het verhaal van Weidyenye

Deze storymap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma. Leerlingen kunnen de storymap grotendeels zelfstandig doornemen. Dit kost ongeveer 2 klokuren. Dit kan in de les, of als huiswerkopdracht. De...
Bosatlas Online

Bosatlas Online

Bosatlas OnlineDe wereld van kaarten op één plek. De Bosatlas Online bevat alle kaarten uit zowel De Kleine Bosatlas (61e editie) als De Grote Bosatlas (55e editie). Het is een krachtige tool voor het verlevendigen van uw aardrijkskundeles – ongeacht welke lesmethode...
Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart. Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen:...