Ontbossing in Amazonië

Ontbossing in Amazonie: Het verhaal van Weidyenye Deze les via StoryMap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma aardrijkskunde. Leerlingen kunnen de opdrachten grotendeels zelfstandig doornemen....

Bosatlas Online

Bosatlas OnlineDe wereld van kaarten op één plek. De Bosatlas Online bevat alle kaarten uit zowel De Kleine Bosatlas (61e editie) als De Grote Bosatlas (55e editie). Het is een krachtige tool voor het verlevendigen van uw aardrijkskundeles – ongeacht welke lesmethode...

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd

Deltares: Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart. Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De risicoanalyses hebben een grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen:...