Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is gebaseerd op het proefschrift van Adwin Bosschaart. De lessenserie omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden. De lessenserie is beschikbaar voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: www.geografie.nl Zie voor een overzicht van het lesmateriaal de volgende pagina:...
Nederland in 2040

Nederland in 2040

Nederland in 2040 Hoe ziet Nederland er uit in 2040? Die vraag stelden het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met Cito en het Onderwijscentrum VU in 2010 aan scholieren van 12-15 jaar. Duizend leerlingen van 25 scholen deden mee. Samen tekenden zij 700 kaarten met een legenda en toelichting. Dat leverde verrassende resultaten op. De toekomst van Nederland in kaart. Hun toekomst. De samengestelde kaart Nederland in 2040 geeft een idee van hoe veel leerlingen denken dat Nederland er in 2040 uitziet. Veel leerlingen verwachten dat er in 2040 grote stukken Nederland overstroomd zullen zijn en dat grote stukken nieuw land worden ingepolderd. De leerlingen vulden ook een enquête in met vragen over Nederland in 2040. Leerlingen verwachten in 2040 een welvarend Nederland met veel milieuvervuiling. Op dinsdag 29 juni 2010 tussen 13.00 en 14.00 uur is de winnaar van de kaarttekenwedstrijd en de winnende klas bekend gemaakt. Mathijs Bijkerk van Het Streek in Ede tekende de beste kaart. Een brugklas van de Willem de Zwijger SG in Schoonhoven o.l.v. docente Linda van Kleef was de beste klas. Anafleur Verburg uit deze brugklas kreeg een eervolle vermelding voor haar kaart. De hoofdprijs – een ballontocht boven Nederland – is namens de jury uitgereikt door Alexander Pechtold aan Mathijs Bijkerk. Het rapport met de belangrijkste enquêteresultaten en de belangrijkste bevindingen van de kaarttekenwedstrijd is aangeboden aan de directeur-generaal Ruimte van VROM, drs. Chris Kuijpers. Ga naar …   De samengestelde kaart – groot (pdf)  Artikel in Binnenlands Bestuur...