Ontbossing in Amazonië: Het verhaal van Weidyenye

Ontbossing in Amazonië: Het verhaal van Weidyenye

Deze storymap is bedoeld voor toepassing in de bovenbouw HAVO en VWO, en sluit aan bij de eindtermen van het examenprogramma. Leerlingen kunnen de storymap grotendeels zelfstandig doornemen. Dit kost ongeveer 2 klokuren. Dit kan in de les, of als huiswerkopdracht. De...
Dieper Leren met Geo-ICT hv

Dieper Leren met Geo-ICT hv

Dieper leren met Geo-ICT 3D Geodesign Merwedekanaalzone – Utrecht Deze lessen gaan over het gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit gebied heet de Merwedekanaalzone en ligt dicht bij het Centraal Station van Utrecht.In dit gebied wordt een bedrijven- en...
Dieper Leren met Geo-ICT hv

Dieper leren met Geo-ICT vmbo

Dieper leren met Geo-ICTDeze lessen gaan over het gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit gebied heet de Merwedekanaalzone.Het ligt dicht bij het Centraal Station van Utrecht.In dit gebied liggen oude en nieuwe gebouwen en gebieden waar nog niets is.De gemeente...
Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is...
Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO) Inhoud De PO Rivierbeheer gaat over het Ruimte voor de Rivier project. Dit project is opgezet om ervoor te zorgen dat de Nederlandse rivieren in de toekomst meer water kunnen afvoeren zonder dat de dijken hoeven worden verhoogd. In het project worden...