3D BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

3D BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) A countrywide and up-to-date 3D Registration of Buildings and Addresses (BAG)The Dutch national register of addresses and buildings (Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)) models the current state of all buildings...

Warmteatlas

Warmteatlas Het jaarlijkse Nederlandse eindverbruik van energie bestaat voor ongeveer 50 procent uit warmte, 30 procent uit transport en 20 procent uit elektriciteit[1]. Voor de productie van deze energie genereert Nederland ongeveer 40 procent aan extra niet...

DINO-loket

DINOloket  (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) Iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, kan op DINOloket van TNO, Geologische Dienst Nederland, gratis gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen. Deze gegevens komen uit de database van DINO...

Regiomonitor Groot-Amsterdam

Regiomonitor Groot-Amsterdam Met de Regiomonitor Groot Amsterdam kan men zelf de sociaal-ruimtelijke situatie in de Regio Amsterdam in beeld brengen. De monitor is ontwikkeld voor gebruik door experts op het gebied van de ruimtelijke ordening in de 8 grootste...