Globalisering: China, Nederland en de rest

Globalisering: China, Nederland en de rest

Globalisering: China, Nederland en de rest… De wereld verandert. Niet zo lang geleden was het duidelijk: de rijke landen lagen in ‘het westen’ en de arme landen in ‘het zuiden en het oosten’. Nu gaat het in Oost- en Zuidoost Azië door de globalisering veel beter. Globalisering betekent onder andere dat steeds meer landen deel uitmaken van de wereldhandel. Ook Volksrepubliek China (People´s Republic of China, gewoonlijk China genoemd) profiteert hiervan. Dit land is economisch enorm gegroeid. Op veel producten die je koopt, staat Made in China. Ga naar … Lesmateriaal (pdf)  ...
Toen en nu in Friesland

Toen en nu in Friesland

Toen en nu in Friesland Nederland verandert, maar niet overal en op dezelfde manier. Kijk maar eens naar Friesland. Deze EduGIS opdrachten helpen je om veranderingen in het landschap te zien.             Ga naar … Toen en nu in Friesland (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Niet geschikt voor...
Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS Onderzoek in de omgeving van eigen huis en school om kennis te maken met de basisfuncties van EduGIS.   Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Niet geschikt voor...
Nederland in 2040

Nederland in 2040

Nederland in 2040 Hoe ziet Nederland er uit in 2040? Die vraag stelden het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met Cito en het Onderwijscentrum VU in 2010 aan scholieren van 12-15 jaar. Duizend leerlingen van 25 scholen deden mee. Samen tekenden zij 700 kaarten met een legenda en toelichting. Dat leverde verrassende resultaten op. De toekomst van Nederland in kaart. Hun toekomst. De samengestelde kaart Nederland in 2040 geeft een idee van hoe veel leerlingen denken dat Nederland er in 2040 uitziet. Veel leerlingen verwachten dat er in 2040 grote stukken Nederland overstroomd zullen zijn en dat grote stukken nieuw land worden ingepolderd. De leerlingen vulden ook een enquête in met vragen over Nederland in 2040. Leerlingen verwachten in 2040 een welvarend Nederland met veel milieuvervuiling. Op dinsdag 29 juni 2010 tussen 13.00 en 14.00 uur is de winnaar van de kaarttekenwedstrijd en de winnende klas bekend gemaakt. Mathijs Bijkerk van Het Streek in Ede tekende de beste kaart. Een brugklas van de Willem de Zwijger SG in Schoonhoven o.l.v. docente Linda van Kleef was de beste klas. Anafleur Verburg uit deze brugklas kreeg een eervolle vermelding voor haar kaart. De hoofdprijs – een ballontocht boven Nederland – is namens de jury uitgereikt door Alexander Pechtold aan Mathijs Bijkerk. Het rapport met de belangrijkste enquêteresultaten en de belangrijkste bevindingen van de kaarttekenwedstrijd is aangeboden aan de directeur-generaal Ruimte van VROM, drs. Chris Kuijpers. Ga naar …   De samengestelde kaart – groot (pdf)  Artikel in Binnenlands Bestuur...
Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland Dic van Hummel, aardrijkskundedocent aan het St.Nicolaaslyceum te Amsterdam, heeft excursiepunten in Noord-Holland verzameld en beschreven. De uitgebreide verzameling is voor iedereen beschikbaar gesteld als KMZ-bestand voor gebruik in Google Earth. Als bronnen gebruikte hij o.a. de aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Holland, de (oude) RIN rapporten van Gerard Gonggrijp, de website www.geosites.nl, informatie van Alterra en informatie van het Platform Aardkundige Waarden. Ook voegde hij stukjes van de AHN in om overgangen in de duinstreek, in het grensgebied Holoceen-Pleistoceen en een overgang tussen veenpolder en droogmakerij beter zichtbaar te maken (zie afbeelding). We nodigen je van harte uit gebruik te maken van deze set excursiepunten. En vanzelfsprekend juichen we het ontwikkelen van vergelijkbare verzamelingen voor andere provincies van harte toe. Heb je al een overzicht van interessante excursiepunten of wil je er één maken, laat het ons weten. Link KMZ bestand Excursiepunten...