De diepte in

De diepte in

De diepte in (Hydrografie 3; bovenbouw) Van de onderwaterwereld weten we nog maar erg weinig. Minder bijvoorbeeld dan van Titan, één van de manen van Saturnus, de planeet met de ringen. Blijkbaar is het niet eenvoudig, zeg maar te duur, om de geheimen van de diepzee te achterhalen. Stukje bij beetje komen deze geheimen boven water, maar er zijn nog heel veel vragen. Over de kustzeeën, zoals de Noordzee en de Waddenzee, weten we natuurlijk veel meer. Die zijn veel dichterbij en hebben aanzienlijk meer economische betekenis. Indrukwekkende beelden van vooral de biologische variatie kom je elke week tegen op Discovery Channel en National Geographic. Onderzoekers die de onderwaterwereld in beeld brengen, zoals destijds Jacques-Yves Cousteau en Robert Ballard, hebben de mooiste baan van de wereld. De nadere verkenning van de zee begint met het in kaart brengen van de zeebodem en daarvoor zijn dieptemetingen essentieel.       Ga naar … Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart    ...
Het tij wisselt

Het tij wisselt

Het tij wisselt (Hydrografie 2; onderbouw) FLESSENPOST Je loopt op het strand en ziet ineens een fles liggen. Nou, denk je, wat moet ik ermee? Maar, er zit iets in! Het is een brief in een fles. Als er in het verleden een brief in een fles (flessenpost) aanspoelde dan betekende dat meestal niet veel goeds. Vaak was het een bericht van een bemanning die in nood verkeerde. Dikwijls was het de laatste boodschap voor de familie thuis. Gelukkig zijn er nu heel wat betere noodsignalen en zijn redders vaak zeer snel ter plaatse. Als je er eentje vindt dan ben je altijd nieuwsgierig van wie, waar en hoe lang hij onderweg is geweest.       Ga naar … Werkblad Lesmateriaal naast de kaart  ...
Op zee

Op zee

Op zee (Hydrografie 1; onderbouw) Nederland ligt zo laag ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, dat grote delen onder water zouden lopen als we de natuur aan zijn lot zouden overlaten. Met z’n allen vragen wij als bewoners van dit land aan de overheid dat onze kust zorgvuldig bewaakt en verdedigd wordt. Organisaties die deze taak uitvoeren zijn o.a. de Kustwacht en Rijkswaterstaat. Aan en in de buurt van de kust vinden allerlei werkzaamheden plaats die te maken hebben met kustverdediging. En verder zijn er tal van economische activiteiten op zee. Een paar voorbeelden zijn landaanwinning (2de Maasvlakte), energieopwekking (windmolenparken) en opsporing en ontginning van natuurlijke hulpbronnen (zand, grind, olie en gas). Ook moet je denken aan de visserij en de veilige navigatie. De zee vormt de verbindende factor. Het water staat nooit stil. Je hoeft maar langs het strand te lopen om te zien hoe het beweegt. Kabbelende golfjes bij weinig wind of machtige brekers als het hard waait. Of die andere beweging, die bepaalt hoe breed het strand is op het moment van je wandeling, het getij. Al die bewegingen zijn natuurlijk ook van belang voor de kustverdediging en de genoemde economische activiteiten.   Ga naar … Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Drie manieren …  ...