Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO) Inhoud De PO Rivierbeheer gaat over het Ruimte voor de Rivier project. Dit project is opgezet om ervoor te zorgen dat de Nederlandse rivieren in de toekomst meer water kunnen afvoeren zonder dat de dijken hoeven worden verhoogd. In het project worden maatregelen zoals dijkverlegging, retentiepolders, uiterwaardafgraving, aanleg van nevengeulen uitgevoerd om te zorgen dat de hoogwaterstanden niet te veel zullen stijgen. De vraag welke maatregelen het meest geschikt zijn is een complexe vraag. Naast veiligheidsbelangen spelen ook de belangen van de bewoners, belangen van de scheepvaart, natuurbelangen en belangen van de landbouwsector. Leerdoelen In deze lesmodule leren leerlingen hoe het riviersysteem werkt, hoe het Nederlandse rivierengebied is ingericht en hoe het Nederlandse rivierbeleid in elkaar zit. Daarnaast doen ze kennis op over het Ruimte voor de Rivier project. Ze leren uit welke type maatregelen gekozen gaat worden (dijkverlegging, retentiepolders, uiterwaardafgraving, aanleg van nevengeulen etcetera) en wat de effecten van deze maatregelen zijn op de hoogwaterstanden, landbouw, natuur en bevolking. Doelgroep bovenbouw HAVO / VWO. Planning De lesmodule duurt 2 tot 3 lesuren. Het mogelijk om er een korte praktische opdracht aan vast te plakken. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld de opdracht geven een adviesrapportje voor Rijkswaterstaat te schrijven. Benodigde software Deze lesmodule maakt gebruik van twee programma’s, Google Earth en de ‘Blokkendoos’. Google Earth wordt niet alleen gebruik om luchtfoto’s en satellietbeelden te bekijken. Leerlingen moeten ook digitale kaartlagen (KMZ bestanden) inladen. Deze kaartlagen bevatten onder andere alle Ruimte voor de Rivier maatregelen langs de Waal, Rijn/Lek en IJssel. Zo kunnen de leerlingen zelf kijken waar welke maatregelen in overweging zijn. De ‘Blokkendoos’ is een programma dat...
IJs en Klimaatverandering

IJs en Klimaatverandering

IJs en Klimaatverandering In deze lesmodule ga je een onderzoek uitvoeren naar afsmelten van gletsjers in verschillende gebieden in de wereld. Vaak hoor je berichten dat klimaatsverandering leidt tot afsmelten van gletsjers. Maar hoe zit dat nou precies? In de lesmodule leer je hoe gletsjers, ijskappen en zee-ijs eruit zien en hoe ze werken. Daarnaast leer je wat de gevolgen zijn van klimaatsverandering op gletsjers, ijskappen en zee-ijs. Tegelijkertijd breid je je ervaring in het interpreteren van satellietbeelden, hoogtemodellen, kaarten en foto’s verder uit. Ook doe je vaardigheden op in het werken met geografische data. Ga naar … Weergeven van het lesmateriaal naast Google Earth (pdf) Antwoordformulier (blanco) (word)...
Metropool Los Angeles

Metropool Los Angeles

Metropool Los Angeles Dit materiaal is onderdeel van De Geo, deel 3hv en deel 3vwo. Het is de uitwerking van opdracht 4 uit hoofdstuk 1, §6 Google Earth en Amerika. Ook leerlingen die niet De Geo gebruiken kunnen aan de slag met Metropool Los Angeles. Begin de lesmodule met het laden van het bestand LA.kmz in Google Earth. Je ziet dan in Google Earth hoe je verder kunt.   Het lesmateriaal is opgemaakt in een smalle kolom zodat het naast Google Earth te lezen is (verklein het browservenster en plaats het naast Google Earth).     Ga naar … LA.kmz Het lesmateriaal...
Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland Dic van Hummel, aardrijkskundedocent aan het St.Nicolaaslyceum te Amsterdam, heeft excursiepunten in Noord-Holland verzameld en beschreven. De uitgebreide verzameling is voor iedereen beschikbaar gesteld als KMZ-bestand voor gebruik in Google Earth. Als bronnen gebruikte hij o.a. de aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Holland, de (oude) RIN rapporten van Gerard Gonggrijp, de website www.geosites.nl, informatie van Alterra en informatie van het Platform Aardkundige Waarden. Ook voegde hij stukjes van de AHN in om overgangen in de duinstreek, in het grensgebied Holoceen-Pleistoceen en een overgang tussen veenpolder en droogmakerij beter zichtbaar te maken (zie afbeelding). We nodigen je van harte uit gebruik te maken van deze set excursiepunten. En vanzelfsprekend juichen we het ontwikkelen van vergelijkbare verzamelingen voor andere provincies van harte toe. Heb je al een overzicht van interessante excursiepunten of wil je er één maken, laat het ons weten. Link KMZ bestand Excursiepunten...
Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging

Zeespiegelstijging 14-09-2015: gecontroleerd en bijgewerkt Vaak hoor je berichten de klimaatsverandering zal leiden tot het afsmelten van gletsjers, met zeespiegelstijging tot gevolg. Maar hoe zit dat nou precies? Hoe groot is die zeespiegelstijging? In deze lesmodule berekenen we hoe groot de zeespiegelstijging is ten gevolgen van het afsmelten van een gletsjer in de Rocky Mountains. Daarna berekenen we hoe groot de zeespiegelstijging zal zijn als de gehele Groenlandse IJskap af zal smelten. De lesmodule is een combinatie van aardrijkskunde en wiskunde. Je doet niet alleen vaardigheden op in het interpreteren van satellietbeelden, hoogtemodellen en kaarten, maar ook in het maken van een profiel en het uitvoeren van  volumeberekeningen. Ga naar … Weergeven van het lesmateriaal naast Google Earth (pdf) Antwoordformulier (doc) Lesmodule (html)    ...