Verschil zal er zijn – hv

Verschil zal er zijn – hv

Verschil zal er zijn (hv-versie) … tussen buurten, wijken en regio’s in Nederland EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd. Inhoud De lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en krimpregio´s.     Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!   Website CBS in de klas  ...
Verschil zal er zijn – vmbo

Verschil zal er zijn – vmbo

Verschil zal er zijn (vmbo-versie) … tussen buurten, wijken en regio’s in Nederland EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd. Inhoud De lesmodule behandelt verschillen op lokaal en regionaal niveau, met speciale aandacht voor bevolkingsontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening en groei- en krimpregio´s.   Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!   Website CBS in de klas...
Stad en Land – hv

Stad en Land – hv

Stad en land – alles blijft anders (hv-versie) CBS-gegevens vertellen een verhaal over veranderingen in de stedelijke en landelijke omgeving. EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd. Inhoud We noemen een stad een stad omdat het anders is dan wat er omheen ligt, namelijk “het platteland” (ook wel “de landelijke omgeving” genoemd). Het onderscheid tussen stad en platteland bestaat al heel lang. De Griekse filosoof Plato (ca. 400 v. Chr.) sprak al over de “vurige samenleving van de stad” en de “simpele samenleving van het boerendorp”. Sinds die tijd is er natuurlijk veel veranderd. Boerendorpen zijn uitgegroeid tot steden en steden zijn verder gegroeid, soms zo sterk dat er geen platteland meer over is. In deze module onderzoeken we de grootste stad van Nederland (Amsterdam) en een landelijk gebied daar niet ver vandaan (de Beemster). Daarbij kijken we naar het heden (nu), het verleden (toen) en de toekomst (straks). Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!   Website CBS in de...
Stad en Land – vmbo

Stad en Land – vmbo

Stad en land – alles blijft anders (vmbo-versie) CBS-gegevens vertellen een verhaal over veranderingen in de stedelijke en landelijke omgeving. EduGIS heeft in opdracht van het CBS vier lessenseries gemaakt, waar deze module er een van is. De module maakt vooral gebruik van gegevens van het CBS en kaarten van EduGIS. Hierdoor wordt een verband gelegd tussen de kaart als visuele weergave van gegevens en de bron waar deze gegevens van afkomstig zijn. De module is in augustus 2013 geactualiseerd en vernieuwd. Inhoud We noemen een stad een stad omdat het anders is dan wat er omheen ligt, namelijk “het platteland” (ook wel “de landelijke omgeving” genoemd). Het onderscheid tussen stad en platteland bestaat al heel lang. De Griekse filosoof Plato (ca. 400 v. Chr.) sprak al over de “vurige samenleving van de stad” en de “simpele samenleving van het boerendorp”. Sinds die tijd is er natuurlijk veel veranderd. Boerendorpen zijn uitgegroeid tot steden en steden zijn verder gegroeid, soms zo sterk dat er geen platteland meer over is. In deze module onderzoeken we de grootste stad van Nederland (Amsterdam) en een landelijk gebied daar niet ver vandaan (de Beemster). Daarbij kijken we naar het heden (nu), het verleden (toen) en de toekomst (straks). Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Werkblad (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!   Website CBS in de...