Karaktervolle wijk

Karaktervolle wijk

Karaktervolle wijk In Maastricht ligt de buurt Nazareth. Deze ligt vlak langs de A2-N2. Het vele verkeer heeft negatieve effecten op de gezondheid. En van de jongeren tot 23 jaar heeft meer dan de helft problemen: drugs, alcohol, psychische problemen, schooluitval en werkloosheid. Met geld van het Rijk wordt Nazareth geherstructureerd. Komende jaren zal de omgeving van de wijk Nazareth sterk gaan veranderen.  Vooral de aanleg van de A2-tunnel zal grote gevolgen hebben. De autoweg A2 gaat (gedeeltelijk) ondergronds. In de buurten naast Nazareth worden veel woningen gesloopt en er komen nieuwe woningen in de plaats. In Nazareth zijn de gevolgen kleiner, de buurt zal zelfs door de plannen er op voor uit gaan.       Ga naar … Module Karaktervolle wijk Werkblad...
Ruimte voor de rivier de IJssel

Ruimte voor de rivier de IJssel

Ruimte voor de rivier de IJssel Ofschoon klimatologen nog over oorzaken en oplossingen discussiëren is het inmiddels wel duidelijk dat  wereldwijd de temperatuur gaat stijgen en het neerslagregiem verandert. Er valt meer neerslag en de neerslag valt onregelmatiger. De heftige buien die vooral in de zomer in korte tijd vallen zorgen voor wateroverlast en piekafvoeren in rivieren. Wat voor gevolgen heeft dit voor de Nederlandse rivieren en in het bijzonder de IJssel? Wat gebeurt er met het landschap langs de IJssel om het waterbergend vermogen van de rivier te vergroten?     Ga naar … Module Ruimte voor de rivier de IJssel Werkblad (pdf)    ...