Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is gebaseerd op het proefschrift van Adwin Bosschaart. De lessenserie omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden. De lessenserie is beschikbaar voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: www.geografie.nl Zie voor een overzicht van het lesmateriaal de volgende pagina:...
Toen en nu in Friesland

Toen en nu in Friesland

Toen en nu in Friesland Nederland verandert, maar niet overal en op dezelfde manier. Kijk maar eens naar Friesland. Deze EduGIS opdrachten helpen je om veranderingen in het landschap te zien.             Ga naar … Toen en nu in Friesland (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Niet geschikt voor...
Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS Onderzoek in de omgeving van eigen huis en school om kennis te maken met de basisfuncties van EduGIS.   Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Niet geschikt voor...
NAP project

NAP project

NAP Project Het monument voor het Normaal Amsterdams Peil (NAP) in het stadhuis van Amsterdam is sinds 12 oktober 2010 uitgebreid met een bezoekerscentrum. Onderdeel daarvan is een expositie over de geschiedenis van het NAP en een educatieve ruimte waarin leerlingen van circa 10-15 jaar actief bezig kunnen zijn met opdrachten en metingen. Eén van de opdrachten is een EduGIS module die thuis of op school uitgevoerd kan worden. Daarnaast is een NAP Waterpeilroute beschikbaar waarmee leerlingen in de omgeving van het Waterlooplein kennis maken met de sterk aan water gerelateerde historie van de Amsterdamse binnenstad en zelf metingen van het grondwaterpeil uitvoeren in de door Waternet beheerde waterpeilbuizen. Locatie NAP bezoekerscentrum Stadhuis Amsterdam Amstel 1 (ingang Waterlooplein) Voor openingstijden en achtergrondinformatie: zie www.normaalamsterdamspeil.nl . Beschikbare documenten EduGIS opdracht Docentenhandleiding NAP educatief materiaal PowerPoint versie 1 PowerPoint versie 2 Opdrachten niveau 1 (bovenbouw basisonderwijs) Opdrachten niveau 2 (onderbouw vmbo) Opdrachten niveau 3 (onderbouw havo/vwo) Waterpeilroute (veldwerk in de omgeving van het NAP monument, Waterlooplein) Docentenhandleiding waterpeilroute Logboek waterpeilroute...