De lesmodules Tastbare Tijd, Leidsche Rijn, Bilthoven en Soest maken deel uit van het project Tastbare Tijd van Landschap Erfgoed Utrecht.
In dit project leren leerlingen het landschap rond hun woonplaats door een historisch- geografische bril lezen en gaan zij op zoek naar plaatsen waar de tijd nog tastbaar is. Het project is deels lesstofvervangend en sluit goed aan bij het onderdeel Het Nederlandse Landschap in de reguliere lesmethode.


ijskapTastbare Tijd Soest

De gemeente Soest bestaat uit twee bebouwingskernen: Soest en Soesterberg. Soest is de grootste kern en bestaat uit Soestdijk, het oorspronkelijke dorp Soest en Soest-Zuid. Soest, Soestdijk en Soest Zuid zijn met elkaar verbonden door de spoorlijn Utrecht-Baarn en hebben alle drie een eigen station.

Ook Soesterberg had lange tijd een eigen station. De eerste vermelding van het dorp Soest dateert uit al uit 1028.

Hoe zag Soest er vroeger uit? Als je goed naar het landschap kijkt ontdek je allerlei interessante zaken. De tijd staat niet stil, maar sporen van vroeger zijn tastbaar. In dit project ga je leren hoe het landschap in de gemeente Soest is ontstaan. Dit gebied noemen we het projectgebied. Het projectgebied ligt op de overgang van de droge Utrechtse Heuvelrug naar het nattere Eemland.

 

Ga naar …

Lesmateriaal (pdf)

Werkblad (pdf)

Lesmateriaal naast de kaart
N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!

Drie manieren …