De lesmodules Tastbare Tijd, Leidsche Rijn, Bilthoven en Soest maken deel uit van het project Tastbare Tijd van Landschap Erfgoed Utrecht.
In dit project leren leerlingen het landschap rond hun woonplaats door een historisch- geografische bril lezen en gaan zij op zoek naar plaatsen waar de tijd nog tastbaar is. Het project is deels lesstofvervangend en sluit goed aan bij het onderdeel Het Nederlandse Landschap in de reguliere lesmethode.

ansicht-BilthovenTastbare Tijd Bilthoven

Bilthoven is een plaats, die nog maar honderd jaar bestaat. De meeste plaatsen in Nederland zijn veel ouder. Pas na de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort en de komst van het station bij De Bilt ontstond de plaats Bilthoven.

 

 

Maar wie verder kijkt, ontdekt in de omgeving van Bilthoven allerlei sporen uit het verleden! Hoe zag het er hier vroeger uit? De tijd heeft niet stil gestaan, maar is nog tastbaar.

Ga naar …

Lesmateriaal (pdf)

Werkblad (pdf)

Lesmateriaal naast de kaart
N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!

Drie manieren …