Op zee (Hydrografie 1; onderbouw)

kustwachtcentrumNederland ligt zo laag ten opzichte van gemiddeld zeeniveau, dat grote delen onder water zouden lopen als we de natuur aan zijn lot zouden overlaten. Met z’n allen vragen wij als bewoners van dit land aan de overheid dat onze kust zorgvuldig bewaakt en verdedigd wordt. Organisaties die deze taak uitvoeren zijn o.a. de Kustwacht en Rijkswaterstaat.

Aan en in de buurt van de kust vinden allerlei werkzaamheden plaats die te maken hebben met kustverdediging. En verder zijn er tal van economische activiteiten op zee. Een paar voorbeelden zijn landaanwinning (2de Maasvlakte), energieopwekking (windmolenparken) en opsporing en ontginning van natuurlijke hulpbronnen (zand, grind, olie en gas). Ook moet je denken aan de visserij en de veilige navigatie.

De zee vormt de verbindende factor. Het water staat nooit stil. Je hoeft maar langs het strand te lopen om te zien hoe het beweegt. Kabbelende golfjes bij weinig wind of machtige brekers als het hard waait. Of die andere beweging, die bepaalt hoe breed het strand is op het moment van je wandeling, het getij. Al die bewegingen zijn natuurlijk ook van belang voor de kustverdediging en de genoemde economische activiteiten.

 

Ga naar …

Werkblad (pdf)

Lesmateriaal naast de kaart
N.B. Schermbreedte minimaal 1280px!

Drie manieren …