noordhoff-buiteNLand-logo

 


Ruimte voor de rivier de IJssel
 & Karaktervolle wijk

De modules voor de Tweede Fase (Ruimte voor de rivier de IJssel en Karaktervolle wijk) blijven beschikbaar en worden waar nodig aangepast aan nieuwe updates van de kaartmodule. Je kunt ze in de kolom rechts vinden.

Draagkracht van Nederland & Hoog water

De modules bij de tweede editie onderbouw (Draagkracht van Nederland en Hoog water) zijn vanaf augustus 2015 niet meer in dit portaal beschikbaar (nog wel -tijdelijk- in EduGIS Klassiek).

Bij de derde editie onderbouw zijn geen zelfstandige EduGIS modules ontwikkeld. In deze editie wordt van EduGIS gebruik gemaakt via verwijzingen en opdrachten in de boeken en het digitale lesmateriaal.

De modules Draagkracht van Nederland en Hoog water zijn indertijd ontwikkeld voor het oude kaartvenster (EduGIS Klassiek). Dit kleine kaartvenster is gebaseerd op verouderde GIS-technologie en wordt binnenkort buiten gebruik gesteld.
In plaats daarvan kun je gebruik maken van de nieuwe kaartmodule. Deze module is sinds 2015 ook geschikt voor bediening op aanraakschermen (‘touch’) en is mede daardoor nu geschikt voor alle gangbare besturingssystemen en browsers op desktopcomputers, laptops, tablets en smartphones.

De kaartlagen die gebruikt werden in Draagkracht van Nederland en Hoog water zijn natuurlijk ook beschikbaar in de nieuwe kaartmodule. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebruikte kaartlagen.

draagkracht

screenshot kaartlagen Draagkracht van Nederland

Draagkracht van Nederland

Bevolking > Dichtheid >
– Bevolkingsdichtheid

Milieu >
– Stikstofdioxide concentratie
– Verkeer
– Stikstofdepositie
– Ammoniak

Ruimtegebruik >
– % landbouw

Landbouw >
– veestapel per km2


Hoog water

hoogwater

screenshot kaartlagen Hoog water

Landschap, grond en bodem >
– hoogte

Water > Rivieren >
– waterkeringen
– dijken

N.B. 1
Er zijn sinds het schrijven van deze module veel interessante kaartlagen in de categorie Water bijgekomen. Kijk eens rond!

N.B. 2
Ook aanvullende bronnen zijn nog beschikbaar. Populaire onderdelen:
simulatie dijkdoorbraak Lek
beheer zelf het water (Ruimte voor de rivier)