Ga naar de website en ontdek hoe je een dwarsdoorsnede kunt maken van grote en kleine gebieden.

Klik op de gegeven llijnen en maak daarna zelf ook een paar doorsneden / hogteprofielen.