lijn
 
volgende
lijn

Metropool Los Angeles

Deze opdracht is een onderdeel van De Geo, deel 3hv en deel 3vwo. Het is de uitwerking van opdracht 4 uit hoofdstuk 1, §6 Google Earth en Amerika. Ook leerlingen die niet De Geo gebruiken kunnen aan de slag met Metropool Los Angeles. De opdracht is een bewerking van de EduGIS lesmodule Los Angeles.

Leerdoelen
De les Metropool Los Angeles laat zien hoe grote steden in de Verenigde Staten zijn opgebouwd: het stadscentrum (CBD), de (etnische) wijken eromheen en de suburbane woonwijken met edgecities. Met behulp van Google Earth ga je op zoek naar de zichtbare kenmerken van die wijken. Je leert satellietbeelden te interpreteren, kaartlagen toe te voegen en in te zoomen tot op straatniveau (Street View, Google Maps).

Aantal lessen
1-2 lessen

la

lijn
 
volgende