Wat kan ik met (een) GIS?


Wat kan ik er nu mee?

Bij het vak aardrijkskunde maak je vaak gebruik van kaarten. In werkstukken of Praktische Opdrachten horen ze zeker thuis. Met een GIS kun je zelf gegevens in kaart brengen. Gegevens die je zelf eerst hebt verzameld via veldwerk of internet.

Zo kun je per postcode gegevens over ouderdom van de bebouwing en de prijzen van de woningen in een gemeente verzamelen en in kaart brengen. Je hebt dan de mogelijkheid om een choropleetkaart te maken van beide gegevens. Vervolgens ‘vraag’ je bijvoorbeeld aan het GIS om alleen die wijken te laten zien die én een hoge woningprijs én een hoge ouderdom hebben. Dit is mogelijk met een programma als QGIS.
coffeeshopsspreidingDeze afbeelding laat een kaartje zien met de spreiding van coffeeshops in Den Haag en is gemaakt door een leerling van de SG Dalton Voorburg.
Heb je geen eigen GIS op de computer staan dan is er altijd nog internet. Met de EduGIS Kaartmodule kun je verschillende kaartjes maken en in je PO of werkstuk gebruiken.
Met ArcGIS Online is het mogelijk zelf kaarten te maken, te bewerken en er geografische analyses op los te maken. Je kunt er bijna hetzelfde mee als met desktop-GIS zoals QGIS, maar dan online.
En vergeet Google Earth niet! Ook daarmee kun je zelf kaarten maken.
 

Wat kan ik er later mee?

Geografische Informatie Systemen (GIS) zijn een in het bedrijfsleven en bij overheden steeds meer gebruikte moderne methode om ruimtelijke analyses te ondersteunen en beslissingen over onze leefomgeving beter te onderbouwen. De vraag naar geschoolden op het gebied van GIS stijgt.

gogeo-logo

Diverse universiteiten en HBO’s bieden GIS opleidingen aan om aan de vraag naar ‘geo-informatici’ te voldoen. Daar kun je alles over vinden op de website GoGeo.
Maar kennismaken met GIS is niet alleen belangrijk voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die overwegen zo’n studie te gaan volgen. Het is belangrijk voor iedereen die de wereld waarin zij leven beter willen begrijpen.

GIS in het onderwijs is van belang omdat
1. GIS  het leren en onderwijzen van aardrijkskunde, geschiedenis en de exacte vakken ondersteunt
2. GIS het ideale hulpmiddel is om je eigen omgeving en ver weg gelegen gebieden te bestuderen.
3. Je  wat van GIS moet weten als ondernemer of werknemer in uiteenlopende beroepen.