Wat is een GIS?

Layers-image

Een GIS werkt met kaartlagen.

De afkorting GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem.

Geografische Informatie Systemen worden heel veel gebruikt en voor allerlei verschillende dingen.
Bijvoorbeeld :
 • voor het plannen van noodhulp in geval van een ramp
 • om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen vervuiling
 • banken en winkelketens gebruiken GIS om te bepalen waar nieuwe vestigingen moeten komen
 • onderzoekers kunnen met GIS verbanden leggen tussen bijvoorbeeld het type bodem en de vegetatie in een gebied of tussen de spreiding van ziekten en kenmerken van het gebied
 • ook als je gebruik maakt van een routeplanner ben je eigenlijk bezig met GIS

Is het een atlas?
In een papieren atlas kun je plaatsen opzoeken en allerlei gebieden en onderwerpen bestuderen. Een GIS kun je ook gebruiken als atlas, maar je kunt er nog veel meer mee doen.
Een GIS werkt met kaartlagen die je aan en uit kunt zetten al naar gelang je ze nodig denkt te hebben. Aan elke laag kan informatie (data) worden gekoppeld en zichtbaar worden gemaakt als kaart van een gebied of plaats (locatie).Je koppelt dus een hoeveelheid informatie aan een locatie. Zo gebruik je bijvoorbeeld postcodes of lengte- breedtegraden om die locatie te bepalen.

Wat kun je doen met een GIS?
De koppeling tussen locatie en informatie is dus bijzonder aan een GIS.
Je kunt dan ook informatie …

 • opvragen over een specifiek gebied of onderwerp door op de kaart te klikken
 • aan kaarten toevoegen, bijvoorbeeld eigen gegevens (opslaan van informatie)
 • combineren op basis van locatie waardoor het weer nieuwe informatie oplevert
 • weergeven zoals jij het wilt : kaarten maken (visualiseren)

Verder kun je:

 • verschillende kaarten maken  en over elkaar heen leggen
 • onderzoeken of er een samenhang is tussen verschillende kaartlagen (analyseren)

Een belangrijk kenmerk van een GIS is dus dat je verschillende soorten gegevens kunt combineren. De afbeeldingen op de volgende pagina zijn voorbeelden van gegevens die je kunt combineren.

Eenvoudig gezegd zijn GIS’en: ‘interactieve kaarten op computers’.

Een volledigere definitie is de volgende: ‘een geografische informatie systeem (GIS) is een computersysteem dat in staat is om locatiegebonden informatie op te slaan, te analyseren en te visualiseren’.

 

verder