Wat is geo-informatietechnologie?

De term ‘geo-informatietechnologie’ bestaat uit drie componenten: geo, informatie en technologie.

Laten we beginnen met de term geo. Dit slaat op de wereld om ons heen. De ‘geo’ is het object van de aardrijkskunde, want aardrijkskunde gaat over “de aarde als woonplaats van mensen, en mensen als bewoners van de aarde” (Van Ginkel, 2002). Een van de basisprincipes van de aardrijkskunde is dat locatie ertoe doet. De kenmerken van de aarde verschillen immers van plaats tot plaats. Zo kunnen bepaalde plaatsen wel last hebben van droogte, en andere plaatsen niet. Daarnaast zijn plaatsen onderdeel van ruimtelijke netwerken: tussen plaatsen kunnen stromen van mensen, goederen en geld plaatsvinden. Door zulke stromen kan een ontwikkeling op de ene plaats (bijvoorbeeld een hongersnood in Afrika) van invloed zijn op een ander gebied.

Dan vervolgens de term informatie. Er zijn vele soorten informatie, maar informatie waarin de locatie (X en Y coördinaten) bekend is wordt geo-informatie genoemd. Zoals een burgerservicenummer gaat over personen, gaat geo- informatie over plaatsen en gebieden. Een bekend voorbeeld van geo-informatie zijn (digitale) kaarten. Ze bevatten informatie over de locatie en vorm van objecten (gebouwen e.d.), verbindingen (wegen e.d.), en gebieden (landen e.d.). Vaak is er ook thematische informatie gekoppeld aan deze informatie: aan gebouwen kan informatie over de gebruiksfunctie worden gekoppeld; aan wegen kan informatie over de verkeersintensiteit worden gekoppeld; en aan landen kan informatie over het aantal inwoners worden gekoppeld.

Tot slot de term technologie. Er zijn vele soorten technologieën, maar de term geo-informatietechnologie wordt gebruikt voor moderne interactieve technologieën die toegang bieden tot geo-informatie, en tools bieden voor interactie met die geo-informatie. Geo-informatietechnologie geeft ons de mogelijkheid om grote hoeveelheden geo-informatie op een gebruiksvriendelijke manier te ontsluiten. Bekende voorbeelden van geo-informatietechnologie uit de dagelijkse praktijk zijn Google Maps en Google Earth, waarin digitale luchtfoto’s en satellietbeelden op verschillende schaalniveaus kunnen worden bekeken. Daarnaast bieden Google Maps en Google Earth de mogelijkheid om routes uit te zetten en geven ze toegang tot allerlei ruimtelijk gelokaliseerde foto’s, Wikipedia artikelen, en websites van restaurants, winkels, hotels etc.

Een voorbeeld van geo-informatietechnologie is GIS, wat staat voor Geografisch Informatie Systeem.

Bron van deze pagina: Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs (Tim Favier, 2013). Zie bronnen/links.

 

verder