Groenland & Antarctica

0     1     2     3     4    

Opdracht 4
Groenland en Antarctica

Uitleg

In de lesmodule "IJs en Klimaatsverandering" heb je gezien dat het grootste deel van het gletsjerijs op aarde is opgeslagen in de ijskappen van Groenland en Antarctica. Deze ijskappen bevatten samen bijna 99% van al het gletsjerijs in de hele wereld. De rest van het ijs is opgeslagen in kleine gletsjers zoals de East Twin Glacier.

We gaan nu kijken wat de gevolgen voor de zeespiegel zouden zijn als deze ijskappen geheel af zullen smelten.

Opdracht

- Laad de kaart "IJskappen" in. De kaart geeft de dikte van de ijskappen van Antarctica en Groenland aan.

- Zet de kaart aan.

- Klap de mappen van het bestand uit.

- Maak een schatting van de hoeveelheid ijs (in km3) die ligt opgeslagen in de ijskap van Groenland en Antarctica.

- Maak een schatting van de grootte van de zeespiegelstijging als beide ijskappen zouden afsmelten.

Vorige