New York

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    

10   11    

Leerdoelen

In de lesmodule "New York" leer hoe de Metropool van de stad New York is opgebouwd. Je leert over de kenmerken van een CBD. Hierbij leer je welke type bedrijven en diensten daar voorkomen. Ook leer je waar hoofdkantoren van grote bedrijven zitten en waarom ze daar zitten.

Daarnaast doe je vaardigheden op in het interpreteren van satellietbeelden en het werken met data. Ook leer je clustering en ruimtelijke associaties herkennen.

start lesmodule

terug naar overzicht lesmodules

Blanco antwoordformulier

Downloaden antwoordformulier