Tijdens onze aanwezigheid presenteren we onder meer het laatste EduGIS-project “EcoCraft”.

Wat is EcoCraft?

Om het aardrijkskundeonderwijs te verrijken met 3D simulaties en modellen, doet het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar educatieve toepassingen van Minecraft. Minecraft is de virtuele tegenhanger van LEGO en heeft de mogelijkheid om officiële kaartgegevens van bijvoorbeeld het Kadaster in een 3D spelomgeving aan te bieden. In 2015 heeft het geo-ict bedrijf Geodan B.V. samen met het Geofort onder de naam “GeoCraft” verschillende ruimtelijke databestanden geïntegreerd en heel Nederland in Minecraft gezet (https://geocraft.nl). Deze virtuele omgeving wordt inmiddels door meerdere scholen gebruikt als 3D Atlas en ruimtelijke ontwerpomgeving ter ondersteuning van lesmodules in het Aardrijkskundeonderwijs. Leerlingen worden hiermee uitgedaagd om creatieve oplossingen te ontwerpen voor complexe ruimtelijke vraagstukken in de eigen leefomgeving alsook daarbuiten.

Als aanvulling op GeoCraft heeft het SPINlab in samenwerking met Geodan de Minecraft-extensie “EcoCraft” ontwikkeld. EcoCraft verschaft de speler inzicht in de energiebehoefte en de mogelijkheden om daarin te voorzien, alsook in maatregelen die bijdragen aan de transitie naar een duurzame energie-infrastructuur. De speler-leerling beschikt in EcoCraft over alle gegevens die via het PICO-platform (informatieplatform over energiegebruik in de bebouwde omgeving) beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het huidige gas- en elektriciteitsverbruik en de energielabels van de gebouwde omgeving.

Daarmee kan de speler real-time bepalen welke energiebesparing kan worden gerealiseerd door beter te isoleren, alsook de energieopbrengst van zonnepanelen en windturbines berekenen. De speler-leerling ziet in een dashboard hoeveel deze maatregelen kosten, hoeveel KwH wordt opgewekt en hoeveel de CO2-reductie is. Deze berekeningen zijn gebaseerd op realistische, gevalideerde modellen. Spelers-leerlingen kunnen voor elk gebied in Nederland verschillende energietransitie scenario’s ontwerpen en met elkaar vergelijken. Ze zien direct wat dat oplevert en wat dat kost. Zo wordt een abstract thema als de energietransitie met behulp van een computerspel heel concreet en inzichtelijk gemaakt.

EcoCraft wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam (stadsdeel Zuid-Oost) en het Joint Research Centre (JRC).

Beoogde projectresultaten:

  •  Opzet van een EcoCraft omgeving bij de Open Schoolgemeenschap Bijlmer waarin de EcoCraft data wordt opgenomen ten behoeve van educatieve doeleinden, onder verantwoordelijkheid van Geodan;
  • Ontwikkeling van een lessenreeks dat bijdraagt aan bovenstaande doelstelling en het ondersteunen van de betreffende docenten hierbij, onder verantwoordelijkheid van het SPINlab;
  • Opzet van een webportaal als onderdeel van de website EduGIS waarmee de EcoCraft data kan worden gedownload, zodat hieraan educatieve activiteiten gekoppeld kunnen worden. Vervolgens wordt mogelijk gemaakt om deze data met het publiek te delen middels EduGIS, dit alles onder verantwoordelijkheid van het SPINlab;
  • Empirisch onderzoek naar de effecten van innovatieve digitale technieken (Minecraft) op het ruimtelijk denken van jongeren en hun kennis over (duurzame) ruimtelijke planvorming. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift, dit alles onder verantwoordelijkheid van het SPINlab;
  • Wetenschappelijk rapportage (in opdracht van het Joint Research Centre (JRC), onder verantwoordelijkheid van het SPINlab.

Meer informatie over EcoCraft: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/ecocraft-take-gaming-another-level-greening-minecraftc