Het ‘combivenster’ wordt gebruikt om het lesmateriaal in een smalle kolom rechts van de kaart weer te geven.  Deze weergave werkt niet goed op de iPad. Wanneer je het lesmateriaal verschuift (‘scrollt’), dan verschuift de kaart mee (zie afbeeldingen). Dit is niet de bedoeling en het maakt de bediening erg lastig: zo moet je om de knoppen te bereiken alles weer terug schuiven…

screenshot iPad1 screenshot iPad2
1. Zo lijkt het nog wat … 2. na verschuiven van de tekst in de kolom rechts
Het combivenster is ook om een andere reden ongeschikt voor de iPad: wanneer het lagenbeheer en de legenda afgebeeld worden, blijft voor de kaart nauwelijks ruimte over.

Oplossing: gebruik de pdf van het lesmateriaal. Je kunt het printen of afbeelden in een apart venster. (Voor enkele lesmodules is nog geen pdf beschikbaar; hier wordt aan gewerkt.)
Favoriete oplossing in iPad-klassen: laat leerlingen samenwerken met twee iPads: een met de kaart, de ander met het lesmateriaal.

2015-08-25 18.00.26
 3. combivenster met lagenbeheer en legenda zichtbaar

N.B. Op tablets met een Android besturingssysteem treedt dit probleem niet op. Maar ook dan geldt dat het combivenster alleen geschikt is voor een schermbreedte van 1280 pixels of meer.