Bijgewerkt iBook en lesmateriaal over de ondergrond nu beschikbaar

Onlangs is het iBook “Onder de grond” en het bijbehorende lesmateriaal uit 2013 van Mark van Heck en Henk Trimp volledig bijgewerkt en geschikt gemaakt voor de laatste versie van het iOS-besturingssysteem. Dit educatieve materiaal is een echte aanrader voor docenten die leerlingen op een interactieve manier willen betrekken bij de thema’s geologie, bodem, ondergronds bouwen en archeologie. Meer informatie over het lespakket is te vinden op de website van...

Verslag KNAG-Onderwijsdag

EduGIS was aanwezig op de KNAG-onderwijsdag om docenten naar hun mening te vragen over de nieuwe interface van de kaartendatabank. EduGIS is vollop in ontwikkeling en probeert na een periode van radio stilte weer mee te doen met het ondersteunen van het aardrijkskunde onderwijs in de 21ste-eeuw. In december 2017 is de Stichting EduGIS opgericht en in september jl. zijn twee Minecraft-projecten gestart om jongeren te betrekken bij de energietransitie (“EcoCraft”) en duurzame gebiedsontwikkeling (“GeoCraft3”). Daarnaast wordt de kaartendatabank geupdatet en voorzien van een nieuwe “look and feel”. Een veelgestelde vraag die gesteld wordt door beleidsmedewerkers en geo-ict professionals heeft betrekking op de meerwaarde van EduGIS ten opzichte van ESRI’s ArcGIS-pakket. Sinds dit jaar kunnen scholen gebruikmaken van kostenloze ESRI-licenties (500 stuks per school), waardoor docenten uit een breed palet aan instrumenten kunnen kiezen om hun leerlingen vaardig te maken in de geo-wereld. Toegeven, de mogelijkheden van de ESRI-suite zijn indrukwekkend en ook grafisch ziet de software er erg professioneel uit. Tim Favier’s pleidooi om te experimenten met de Arc-omgeving in de klas wordt door EduGIS ondersteund. Veel bedrijven en instellingen werken ook met de software van ESRI, waardoor het juist een goede zet is om jongeren hiermee kennis te laten maken. Uw leerlingen werken toch ook al met Microsoft Office en Google Maps? Toen EduGIS in 2004 werd opgericht, betrof het één van de eerste educatieve webgis-omgevingen van Nederland Dat is allang niet meer zo, en daarom is EduGIS met zijn tijd meegegaan. EduGIS beoogt te fungeren als een kennishub waar docenten allerlei hulpmiddelen vinden om het geo-onderwijs te verrijken. De kaartviewer blijft een belangrijk onderdeel, want veel...

EduGIS aanwezig op KNAG Onderwijsdag 2018

Tijdens onze aanwezigheid presenteren we onder meer het laatste EduGIS-project “EcoCraft”. Wat is EcoCraft? Om het aardrijkskundeonderwijs te verrijken met 3D simulaties en modellen, doet het SPINlab van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar educatieve toepassingen van Minecraft. Minecraft is de virtuele tegenhanger van LEGO en heeft de mogelijkheid om officiële kaartgegevens van bijvoorbeeld het Kadaster in een 3D spelomgeving aan te bieden. In 2015 heeft het geo-ict bedrijf Geodan B.V. samen met het Geofort onder de naam “GeoCraft” verschillende ruimtelijke databestanden geïntegreerd en heel Nederland in Minecraft gezet (https://geocraft.nl). Deze virtuele omgeving wordt inmiddels door meerdere scholen gebruikt als 3D Atlas en ruimtelijke ontwerpomgeving ter ondersteuning van lesmodules in het Aardrijkskundeonderwijs. Leerlingen worden hiermee uitgedaagd om creatieve oplossingen te ontwerpen voor complexe ruimtelijke vraagstukken in de eigen leefomgeving alsook daarbuiten. Als aanvulling op GeoCraft heeft het SPINlab in samenwerking met Geodan de Minecraft-extensie “EcoCraft” ontwikkeld. EcoCraft verschaft de speler inzicht in de energiebehoefte en de mogelijkheden om daarin te voorzien, alsook in maatregelen die bijdragen aan de transitie naar een duurzame energie-infrastructuur. De speler-leerling beschikt in EcoCraft over alle gegevens die via het PICO-platform (informatieplatform over energiegebruik in de bebouwde omgeving) beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het huidige gas- en elektriciteitsverbruik en de energielabels van de gebouwde omgeving. Daarmee kan de speler real-time bepalen welke energiebesparing kan worden gerealiseerd door beter te isoleren, alsook de energieopbrengst van zonnepanelen en windturbines berekenen. De speler-leerling ziet in een dashboard hoeveel deze maatregelen kosten, hoeveel KwH wordt opgewekt en hoeveel de CO2-reductie is. Deze berekeningen zijn gebaseerd op realistische, gevalideerde modellen. Spelers-leerlingen kunnen voor elk gebied in Nederland verschillende energietransitie scenario’s ontwerpen...

Website update

GeoCraft tabblad toegevoegd Lesmateriaal bijgewerkt Hoog water op het schoolplein? (KNAG); Data- en kaartportalen bijgewerkt Klimaateffectatlas; Gidsmodellen; Uitslagenkaart Tweede Kamerverkiezingen (NL) 2017; Overstromingsrisicokaart van...